Mediefaget på NVGS

Det siste halvåret har undervisningsmetoden i mediefaget på skolen blitt digital: vi har ikke lenger vanlig tavleundervisning/gjennomgang av lærestoff. Istedet legger læreren ut lærestoffet digitalt, i videoklipp. Dette gjør at ansvaret for å komme gjennom lærestoffet i større grad hviler på elevene. Ordningen ligner mer på den vi ser på universitet, hvor man har forelesere, og ikke lærere. Jeg ser at denne løsningen kan være god, ettersom man får mer tid til å skrive, og kun spør læreren dersom man lurer på noe.

På en annen side, faller egentlig vitsen med lærer helt bort etter min mening. Etter at læreren har lagt ut lærestoff og satt opp arbeidsplan for perioden, kan man igrunn basere alt på dette+internett og lærebøker. Jeg tenker at selv om dette er en mer effektiv måte å gjøre ting på, ligner dette på hvordan man kan ta fag som privatist/ta nettundervisning, da man uansett må legge opp og gjøre ting selv. På sikt kan en slik ordning gjøre at stadig flere velger nettopp dette, å ta nettundervisning. Hele grobunnen til den videregående skolen, med tavleundervisning og lærere som setter opp arbeidsopplegg, blir borte. Dette trenger ikke nødvendigvis å være negativt, men på lang sikt kan det svekke den videregående skolen. Tallet på nettkurs stiger stadig, og jeg ser klare fordeler med dette kontra å gå på skole. Friheten er mye større, både mtp. arbeidssted og arbeidstid. Det krever derimot at du er mer disiplinert og har gode arbeidsrutiner, slik at man ikke havner bakpå. I tillegg koster de fleste nettkurs penger. Men nettkurs tvinger deg også til å tenke selvstendig, og å arbeide med lærestoffet på en selvstendig måte. Man kan ikke fange opp medelevers tanker og notere ned disse i timene, noe som stille større krav til egen drøftingsevne. Jeg tenker at det i videregående skole er det vanskelig å komme bakpå dersom lærerne setter opp konkrete frister og periodeplaner. Det er nok tvilsomt at den videregående skolen vil forsvinne helt i fremtiden, men digitaliseringen som utviklingsprosess kan true dens eksistens, tenker jeg,

 

 

 

 

Mediene om vektnedgang og trening

Er i skrivende stund nokså provosert over hva mediene klarer å spy ut av svada og feilinfo ang. trening og kosthold. Journalister er i dag blitt så opptatt av å selge/trekke oppmerksomhet at de ikke lenger bryr seg om hva som er rett/galt. Lavkarbodebatten har tatt ganske av i høst, og det skrives mer om vektnedgang og kosthold enn noen gang. Derfor er det viktig for oss som seere å være kildekritiske, og gjerne ha endel kunnskap.

 
Folkens; det spiller ingen rolle hvor mye du trener eller er i aktivitet, så lenge du spiser mer kalorier enn du forbrenner. Overskuddskaloriene vil uansett lagres på og i kroppen. Om du trener 4 timer dagen, forbrenner 5000 kalorier, men spiser 5500 kalorier, vil du uansett legge på deg 1 kilo over 14 dager, ettersom 7000 overskuddskalorier er en kilo lagret fettmasse. Det beyr også at du kan ligge på sofaen så godt som hele dagen og kun spise sjokolade, og fortsatt gå ned i vekt. 100 gram sjokolade er omtrent 500 kalorier, så dersom du spiser 300 gram sjokolade (ca 1500 kcal) dagen, mens hvileforbrenningen din ligger på 1700 kcal, vil du fortsatt miste vekt.

Jeg er også nokså frustrert på kvinners syn på styrketrening, noe jeg tror de har fått gjennom mediene. Jenter trenger ikke være redde for å få store muskler, det ligger ikke i deres natur. Jenter med store muskler har trent tungt og veldig seriøst på alle plan i mange år, og mange bruker også ulovlig "salt" i grøten. Faktisk vil økt muskelmasse gjøre jenter strammere. Jeg hører mange som snakker at de skal stramme opp litt her og der. Hvor stram du er avhenger i utgangspunktet av to ting: muskelmasse og fettprosent. I teorien har alle six-pack, om den synes, derimot, avhenger av hvor mye fett som skjuler magemusklene. Dvs. at om du har tenkt å bli strammere, må du enten fjerne fett gjennom kaloriUNDERSKUDD, eller bygger muskler gjennom tung styrketrening og et energioverskudd. Det er altså vanskelig å gjøre begge deler samtidig, ettersom kravet til enegiinntak i forhold til energiforbruk er forskjellig. Dette avliver også myten om  at det går an å gjøre muskler om til fett og omvendt.

 

Ikke tro på det mediene skriver, er mitt budskap. Journalister er ikke ernæringsfysiologer, ei heller eksperter på området. De er gjerne også interessert i å selge, samtidig som de kanskje reklamerer for et elendig treningsopplegg/kosttilskudd. Det er også viktg å påpeke at det gjerne ikke er journalistene som uttaler seg i mediene, men at de refererer artikler og myter, samt uttalelser fra diverse "eksperter".

 

Takk for meg, over og ut!

De etiske problemstillingene knytta til å legge ut privat informasjon på sosiale medier

Private produkter allemannseier når de publiseres på nett. Likevel kan det i noen tilfeller være lurt å begrense andres tilgang på privat informasjon om deg på sosiale medier. Enkelte folk er psykopater, og når de finner ut hvor du bor, kan de oppsøke deg og voldta deg. På ?forbrukerinspektørene? på Nrk1 så jeg en dame som hadde lagt ut bilder av seg selv på et sosialt medium. Etter hvert begynte hun å motta ekle forespørsler fra kåte, gamle griser. Hun fant til slutt ut at bildene hun hadde lagt ut på dette sosiale mediet, hadde blitt misbrukt og publisert på nettsider med pornografisk innhold. Dette er et eksempel på at man må være litt forsiktig når man deler privat informasjon på sosiale medier; det kan bli misbrukt.

 

En annen ting man bør tenke over, er ens nettidentitet. Dette er noe enhver arbeidsgiver vil sjekke ut når det kommer til potensielle ansatte. En bør derfor passe på å ikke ha liggende masse tvilsom informasjon om deg selv på sosiale medier.Det er altså viktig å tenke gjennom sin egen nettidentitet, aktuelle arbeidsgivere er raskt ute med å sjekke det søkernes aktivitet og deres publikasjoner på slike nettsider. Bilder fra fest, for eksempel, kan være lurt å fjerne (dersom man har blitt tagget i slike). Man skal også være forsiktig med å legge ut bilder/informasjon om andre enn en selv på sosiale medier, og man skal helst derfor ha godkjennelse av den/de det gjelder. Videre skal man være forsiktig og vise respekt når man ytrer seg på sosiale medier.Voldelig, rasistisk og blasfemistisk materiale skal man være forsiktig med å spre, fordi folk kan reagere sterkt på dette. Man bør derfor tenke litt over innholdet på bloggen, for de som har det.

 

På en annen side, kan kriminelle bruker personopplysninger til å finne ut hvor du bor. Jeg har hørt om flere tilfeller på finn.no/autodb.no hvor folk har fått frastjelt kjøretøy etter å nettopp ha lagt ut en annonse. Når du publiserer en slik annonse, vet tyvene hva du har, og hvor de finner deg. Det kan derfor være lurt å sikre seg mot tyveri.

 

Vær forsiktig!

 

 

Problemstillinger rundt opphavsretten

Det er jo slik at det foregår mye ulovlig nedlasting av musikk, videoer, bilder og andre medieuttrykk på internett. Illegal kopiering foregår uten tillatelse fra de med opphavsretten til et åndsverk. Produsentene avhenger av å få betalt for det de produserer, noe de ikke får ved piratkopiering av deres produkter. Fildeling på internett er noe som har kommet meget sterkt de siste 10 årene. Selv om man setter tekniske sperrer på bestemt innhold, klarer hackere å knekke sperrene. Derfor kan alt innhold på internett benyttes og spilles av, samt deles med andre. Hvem vil vel betale for en sang på nettet man kan laste ned helt gratis? Dette svekker selvsagt film og musikk-industrien, da man i dag bare laster ned nye dvd-er, cd-er og sanger på internett, istedenfor å se filmene på kino, kjøpe dvd-ene, sangene og cd-ene. Jeg vil tro at når produsentenes inntekter svekkes, svekkes også videre produksjon.

Det er ulovlig å kopiere cd-er og dvd-er. Deling og kopiering av slike medieuttrykk er regulert av åndsverkloven. Denne loven sikrer opphavsmannen rettighetene til et verk. Noe av problemet med ulovlig fildeling og nedlasting på internett, er at nettverket og problemet er så stort at det blir vanskelig å rydde opp i, selv om det er lett å spore datamaskiner. Piratkopiering minsker salg, men er du fan, kjøper du cd-ene til dine favorittartister (rett og slett for å støtte dem).

Det finnes masser av nedlastingsprogrammer tilgjengelig gjennom internett. Før var det vanligere å lage ulovlige kopier av originale produkter; cd-er, dvd-er osv. Med internett har problemet med opphavsretten blitt mye større.

 

Personlige digitale medierHeisann, alle sammen!

 

Da var det tid for nytt innlegg på Tor Ivars medieblogg, denne gangen om bruk av personlige medier. Dette er selvfølgelig ikke noe jeg gjør frivillig, men en oppgave jeg ble pålagt av læreren. 

 

 

Digitale medier generelt har stor brukerfrihet og mange muligheter. Derfor er det også lett å tilpasse mediene til egne behov. Personlige digitale medier har altså mange valgmuligheter for bruk, og det trengs kunnskap for å forme mediene til noe personlig.

 

Internett er et sosialt medium, men samtidig et medium for de andre mediene. I dag kan vi lese aviser og se på tv på internett. Når vi leser aviser, kan vi lett bruke de ulike kategoriene på nettavisenes forsider til å navigere oss inn på de temaene som fanger vår interesse og oppmerksomhet. Noen liker å se på sportssidene, andre vil se på kultur. På internett styrer altså brukerne innholdet. Søkefelter på de ulike nettsidene kan brukes for å finne det man leter etter på de bestemte nettsidene. Søkemotorene kan igjen brukes for å finne nettsider/sider på nettsider. På den måten bruker du mediene etter dine egne behov.

 

Et annet eksempel er blogg; man kan skrive om hva man vil. Derfor er bloggen en slags dagbok på nett. Blogg er også en kanal hvor man kan få frem egne meninger. Den som styrer bloggen bestemmer innhold i innleggene, tilpasse design, hvem som skal ha tilgang til bloggen, hvem som kan kommentere innleggene osv. Blogger er altså interaktive. Man former med andre ord bloggen etter egne behov. På youtube er det også mange muligheter for personlig tilpassing; lagring av videoer mm. Man kan også lage egne lister med klipp, slik at det er lett å finne tilbake til de.

 

Videre har vi facebook; et sosialt medium og en kommunikasjonskanal på internett. Her har man som bruker mange muligheter. Man bestemmer selv hvem man vil ha som venner, og dermed også hvem man kan chatte med på chat-funksjonen. Man kan også beskytte profilen mot de som ikke er venn med deg, slik at man begrenser deres informasjonstilgang. I tillegg bestemmer man selv hvilke videoer, statusen, bilder og linker man vil dele.

Internett som medium kan brukes til så mangt. Det er både en informasjonskanal og en kommunikasjonskanal. MSN (et chatte-program) krever nett-tilgang. På MSN styrer du selv hvem du vil ha som kontakter, hvem du vil snakke med og om hva mm. Det er også mulighet for å blokkere kontakter. Brukeren bruker med andre ord internett som han/hun vil. Samtidig er innholdet på internett er fullstendig brukerstyrt. Derfor kan hvem som helst legge til nytt innhold, og på den måten forme hele internett til å bedre passe brukerne/en selv.

 

Når det gjelder andre medier, som for eksempel mobiltelefon, er også disse tilpasningsdyktige. Om du kjøper deg en iPhone for eksempel, er denne ganske ?tom? originalt. På App store kjøper man de applikasjonene man selv trenger og vil ha.På den måten bygger du opp din egen telefon med ulike funksjoner du selv trenger.Når man skal se film/dvd, kan brukere selv velge hvilket språk teksten skal være på (subtitle). Brukeren velger den teksten han/hun forstår, og tilpasser mediet til hva han/hun kan.

 

Fjernsynet er et annet medium. Fjernsynet i seg selv er kun en boks. Om man vil ha bilde og lyd på fjernsynet, må man kjøpe seg tv-kanaler. Disse velger man etter interesse. Når man har valgt hvilke kanaler man skal ha tilgjengelig, kan man velge hvilken kanal man vil se på. Digitale fjernsyn åpner også for å se programmer når man selv vil, slik at man ikke er bundet til en fast sendingstid. Dette er kjekt om man for eksempel ikke er hjemme akkurat når et bestemt program går på tv. Fjernsynet har også ulike innstillinger for lyd og bilde. Om du hører dårlig, regulerer du lydnivået etter eget behov. Dette, sammen med regulering av bildet (lys/skarphetsinnstillinger), er eksempler på tilpasning av medier etter eget behov.Diskusjonsforumer er andre sosiale medier som åpner for personlig modifisering. På kontrollpanalet på brukeren din kan du velge mellom ulike innstillinger, for eksempel om du vil ha e-post varsling ved PM (privat melding), e-post når noen siterer ett av dine innlegg osv.

Hva synes DU om Muhammed-karikaturene?Muhammad er en profet og Islams grunnlegger. I slutten av september 2005 ble det publisert karikatur-tegninger, 12 stk, av Muhammad i den danske avisen Jyllands-Posten. Dette førte til voldsomme debatter om ting som blasfemi og ytringsfrihet. Dette førte også til store konflikter mellom vestlige land (nordiske) og den muslimske verden.

Reaksjonene fra den muslimske verden var sterke. Det strider mot sunni-muslimenes trosretning å avbilde profeten. Karikaturtegningene ble av mange oppfattet som krenkende. Blant annet så ble det norske flagget brent av palestinere (sunnimuslimer hovedsakelig fra palestina). Det har også forekommet trusler mot diverse mennesker. Den norske og den danske ambasaden i syria har blitt stormet av rasende muslimer. 

Det finnes mange ulike synspunkter på denne saken. Noen er av den oppfatning at opprøret og de ekstreme utslagene ble fremprovosert direkte og utløst av publiseringen jyllands-posten, mens andre mener at utslagene var en reaksjon på generelle vestlige holdninger til muslimer.

Jeg mener at noen deler av virkeligheten innenfor nyhetsjournalistikk bør skildres med forsiktighet. Disse tegningene i største grad ytringer som er av støtende karakter. Publiseringsreglene i vær-varsom plakaten lyder slik: "Vis respekt for menneskers egenart, identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn." Dette er et klart brudd på denne respekten, mener jeg. Ved å bryte plakatens normer, kan man støte og fornærme publikum. 

 

Dette har også å gjøre med forholdet mellom verdier som står i motsetning til hverandre. Noen vil at ytringsfriheten skal være absolutt, andre vil at respekten skal være absolutt.

 

Syns dere at ytringsfrihet gir oss rett til å krenke?

Hva synes dere om muslimenes reaksjon på publiseringen?

Hvem kan skyldes, er det tegneren (Kurt Westergaard), er det loven, eller er det avisen/redaktøren?

 

 

 

 

Et innlegg om mediepåvirkning

Et bredt utvalg av medier gjør at vi får innblikk i andres kultur. I tillegg har medieutviklingen gjort at vi i dag kan holde kontakten på tross av avstand. Globalisering og medieutvikling er to prosesser som har gått hånd i hånd de siste tiårene. Hele verden er i dag mye mer sammensveiset enn før, mye på grunn av mediene. Gjennom massemediene formidles verdier, normer, regler og forventninger. Massemediene har de siste årene også vært delaktig i den prosessen hvor vi tilegner oss de formelle og uformelle verdiene og normene som samfunnet har (sosialiseringsprosessen). De ulike mediene påvirker oss på ulike måter, og i forskjellig grad.

 

Mediene er også en informasjonskilde. Mediene har altså et opplæringsaspekt. De fleste medier har i større eller mindre grad et opplysningsinnhold. I dag er media likevel underholdning for de aller fleste. Gjennom at vi oppfatter innholdet i media som ?støy?, blir vi gjerne handlingsfattige (passivisert). Tidligere var massemediene film, fjernsyn, aviser, internett og ukeblader kun informasjons- og kunnskapskanaler. I dag er massemediene formidlere av kulturelle uttrykksformer (både på nasjonalt og globalt nivå). Sammenlignet med før, har vi i dag mange flere typer medier. Internett, mobiltelefon og dataspill er digitale medier som har kommet til de siste 15 årene. Disse nye formene for kultur påvirker måten vi blir sosialisert på, og de påvirker holdningene som skapes.

 

På en annen side er det viktig å være klar over at det er individuelt hvordan mediene påvirker oss. Foreldres økonomi kan være viktig mtp. Vår medietilgang. Uten tilgang til internett kan barn holdes utenfor de sosiale nettverkene der. Dette kan skape forskjeller mellom de som tar del i den digitale verdenen og de som ikke gjør det. En annen virkning massemediene har, er at de er med på å ?homogenisere? oss (homo betyr lik). Med det mener jeg at mediene utjevner forskjellene mellom oss, og gjør oss likere gjennom å forene våre interesser. Det som bestemmer i hvilken grad vi blir påvirket, er hvordan vi bearbeider opplevelsene med massemediene. Det diskuteres blant samfunnsforskerne hvilke virkninger massemediene har, og vi deler virkningene inn i kort og langsiktige. På kort sikt er det spesielt reklamer og kampanjer som påvirker vår adferd, da målet med disse er å motivere oss til bestemte handlinger. Medienes virkning skal ikke overdrives, massemediene virker på oss sammen med andre faktorer.

 

Hva er din mening mht. mediepåvirkning?

Alberto Contador frikjent fra dopinganklagene

Tenkte jeg skulle kommentere og komme med mitt synspunkt på denne mediesaken: http://www.vg.no/sport/sykkel/artikkel.php?artid=10038372 Syklisten Alberto Contador har altså blitt frikjent fra dopinganklagene etter å ha anket dommen på ett års utestengelse som han i utgangspunktet fikk. Contador avla positive dopingprøver under tour de france 2010. Det ble funnet små mengder clenbuterol (et anabolt preparat). Contador har hele tiden hevded at et biffmåltid skal være årsaken til de positive prøvene. Jeg synes det er riktig at han ble fratatt seieren i tour de france 2010. Om de positive dopingprøvene er selvforskyldt fra Contadors side skal ikke jeg påstå for sikkert, men dersom han gjorde det med hensikt om å øke prestasjonsnivået, er det ingen tvil om at han har brutt både formelle og uformelle normer. Jeg synes heller ikke at det er nok straff med to år mtp. doping. Utøverne er fullt klar over reglene, og når de tar det valget, viser de at de ikke klarer å holde seg til reglene. Da synes ikke jeg at de fortjener en ny sjanse.

Proteinpannekaker

Føler for å dele denne oppskriften med dere som lider av proteinmangel, godt og sunt! Denna er finni opp skjøl, og testa ut nøye.

Proteinpannekaker:

Det du trenger er: egg, melk, mager kesam fra tine, havregryn og litt kanel og sukker.

Bland alt dette sammen i en røre (bruk stavmikser). Mengde tar man på øyemål, men hvis du tar utgangspunkt i noe over 50 gram havregryn og 2 egg, så har du i så mye melk som du trenger for at røra skal bli passe tykk, og da får du ca. 2 greie pannekaker. Når alt er tatt i ei røre, stekes det på lav varme i panna.

Nytes med et glass kald melk og syltetøy!

Vinnie Paz-End Of Days

Detta er sjuke greier! Denne sangen synes jeg er veldig interessant og litt skremmende, spesielt teksten finner jeg interessant. Jeg vet ikke noe om det finnes noe sannhet i disse konspirasjonsteoriene, men synes det er spennende.The greatest form of control is when you think you're free when you're being fundamentally manipulated and dictated to. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch them. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bars but you think you're free.

What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this: newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous.


It's like we all know what's going down
But no one's saying shit, what happened to the home of the brave?
These motherfuckers they're controlling us now
But no one's talking about it, made us proud to be slaves

And everybody's just walking around
Head in the clouds, we won't awake until we're dead in the grave
By then it's too late, we need to be ready to raise up
Welcome to the end of days


Everybody is slave, only some are aware
That the government releasing poison in the air
That's the reason I collect so many guns in my lair
I ain't never caught slipping, never underprepared
Yeah, The Shaytan army, they just break it proudly
George Bush the grandson of Aleister Crowley
They want you to believe the lie that the enemy Saudi
The enemy ain't Saudi, the enemy around me
There's fluoride in the water but nobody know that
It's also a prominent ingredient in Prozac (For real?)
How could any government bestow that?
Find More lyrics at www.sweetslyrics.com
A proud people who believe in political throwback
That's not all that I'm here to present you
I know about the black pope in Solomon's Temple
Yeah, about the Vatican assassins and how they will get you
And how they cloned Barack Hussein Obama in a test tube
Whoever built the pyramids had knowledge of electrical power
And you know that that's the information that they suppress and devour
Who you think the motherfuckers that crashed in the tower?
Who you think that made it turn into ash in an hour?
The same ones that invaded Jerome
The ones that never told you about the skeletons on the moon
Yeah, the ones that poison all the food you consume
The ones that never told you about Mount Vesuvius Tomb
The Bird Flu is a lie, the Swine Flu is a lie
Why would that even come as a surprise?
Yeah, the Polio vaccine made you die
It caused cancer and it cost a lot of people their lives
Do y'all know about Bohemian Grove?
How the world leader sacrificing children in robes?
Lucifer is God in the public school system
I suggest you open up your ears and you listen
The greatest hypnotist on the planet Earth is an oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. If you can persuade people that what they see with their eyes is what there is to see you've got them. Because they'll laugh in your face of an explanation then which portrays the big picture of what's happening... and they have.
Kan det finnes noe sannhet i teksten? Tror dere mediene skjermer oss fra hva som faktisk skjer?
Les mer i arkivet » Desember 2011 » Mai 2011 » Februar 2011
hits